Marginalije Marka Marulića u knjizi Tortelli, De ortographia (1472)

U knjižnici Dominikanskoga samostana u Splitu čuva se primjerak djela G. Tortellija De ortographia (Vicentiae, 1472) s vlastoručnim marginalijama Marka Marulića. Na studentskoj radionici u okviru 26. Marulićevih dana / Colloquium Marulianum XXVI studenti latinskoga iz Zadra, Zagreba i Splita prepisivat će Marulićeve marginalne bilješke, određivati na koji se dio tiskanog teksta odnose, i početi rad na cjelovitom kritičkom digitalnom izdanju ovih bilježaka -- izdanju koje će uključivati priređen tekst te digitalne snimke s označenim područjima na stranicama.

Tortelli, detalj

Plan rada

  1. Čitanje i prijepis glavnog teksta
  2. Označavanje područja marginalije na kopiji digitalne snimke
  3. Čitanje i prijepis marginalija
  4. Unos prepisanog u računalo
  5. Unos računalnog teksta u sustav Perseids
  6. Označavanje područja na digitalnoj snimci (Perseids -- imgspect)
  7. Određivanje dijela teksta na koji se Marulićeva marginalija odnosi
  8. Omeđivanje relevantnog dijela teksta u digitalnom izdanju
  9. Slanje rada na recenziju

Alati i pomagala