Skip to content

Δημοσθένους Ὀλυνθιακός Α, 15

Demosten je tijekom 349. pr. Kr. sastavio tri politička govora motivirana napadom makedonskoga kralja Filipa II. (Aleksandrova oca) na grad Olint, na poluotoku Halkidici. Kako je Olint u to vrijeme bio saveznik Atene, Demosten je u olintskim govorima poticao atenske političare da pomognu tom grčkom polisu.

U nekoliko navrata Olinćani su slali poklisare u Atenu, moleći za vojnu pomoć. No, Atenjani nisu bili voljni poduzeti vojni pohod jer je Olint bio predaleko. U prvom Olintskom govoru, napisanom povodom dolaska prvog olintskog poslanstva, Demosten poziva Atenjane da po hitnom postupku izglasaju slanje vojske u Olint. Demosten u ovom izvatku upozorava da ne suprotstaviti se Filipu znači smrtnu opasnost.

Dem. Olynthiaca I 15

Πρὸς θεῶν, τίς οὕτως εὐήθης ἐστὶν ὑμῶν ὅστις ἀγνοεῖ τὸν ἐκεῖθεν πόλεμον δεῦρ' ἥξοντα, ἂν ἀμελήσωμεν; ἀλλὰ μήν, εἰ τοῦτο γενήσεται, δέδοικ', ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ οἱ δανειζόμενοι ῥᾳδίως ἐπὶ τοῖς μεγάλοις [τόκοις] μικρὸν εὐπορήσαντες χρόνον ὕστερον καὶ τῶν ἀρχαίων ἀπέστησαν, οὕτω καὶ ἡμεῖς [ἂν] ἐπὶ πολλῷ φανῶμεν ἐρρᾳθυμηκότες, καὶ ἅπαντα πρὸς ἡδονὴν ζητοῦντες πολλὰ καὶ χαλεπὰ ὧν οὐκ ἐβουλόμεθ' ὕστερον εἰς ἀνάγκην ἔλθωμεν ποιεῖν, καὶ κινδυνεύσωμεν περὶ τῶν ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ.