Skip to content

Epigramma Enni (c. 165 a. Chr. n)

Fons: Cicero, Tusculanae disputationes (c. 45 a. Chr. n) 1, 34; Ennius (239–169 a. Chr. n)

loquor de principibus; quid? poëtae nonne post mortem nobilitari volunt? unde ergo illud:

Aspicite, o cives, senis Enni imaginis formam:
Hic vestrum panxit maxima facta patrum.

mercedem gloriae flagitat ab is quorum patres adfecerat gloria.

Govorim o političkim predvodnicima; a pjesnici, ne žele li i oni poslije smrti ući u redove plemstva? Upravo otud one riječi:
Pogledajte, građani, Enija starog sliku i lik;
On je očeva vaših velika pjevao djela.
On traži naknadu za slavu od onih čije je očeve slavom obdario.

Epigramma Lucili (c. 180 – 103/02 a. Chr. n)

Fons: Commenti Donatiani ad Terenti fabulas scholia (c. 350 a. D)

287 COLUMEN VERO FAMILIAE 'columen' culmen an 'columen' columna, unde columellae apud veteres dicti servi maiores domus? Lucilius XXII:

servus neque infidus domino neque inutilis quaquam
Lucili columella hic situs Metrophanes.

Tubero: 'hinc in millesimum annum eorum columine civitas continebatur'; Horatius contra pro columine columnam: 'iniurioso ne pede proruas stantem columnam', Ennius X 'regni versatum summam venere columnam'. Et moralis in αὐξήσει εἰρωνεία.

287 A STUP OBITELJI. Znači li "stup" vrh ili je "stup" potporanj, zbog čega su u davnini starije kućne robove nazivali "stupovima"? Lucilije, u XXII. knjizi:

Rob, gospodaru nikad nevjeran, ni u čemu nekoristan
Lucilijev stup tu leži, Metrofan.

Tuberon: »Otad je na tisuću godina njegovim stupom država bila podupirana«; nasuprot tome, Horacije umjesto "columen" koristi "columna": »Nepravednom nogom ne ruši stup koji stoji«; Enije, X. pjevanje: »Kraljevstva su došli najveći izvaliti stup«. Ima i učinak moralizirajuće ironije.