Rukopisni izvori govora Nikole Modruškog za Pietra Riarija (1474)

Neven Jovanović (neven.jovanovic@ffzg.hr)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

URL ove stranice: croala.ffzg.unizg.hr/rukopisi-modruski/

Plan

Koji govor?

Koji rukopisi?

Što o njima možemo znati?

U kakvom su odnosu prema Djelu?

Rukopisna baština u Hrvatskoj?

Prva tiskom objavljena knjiga hrvatskog autora

Djelo nastalo za potrebe papinske kurije

Priprema za digitalno kritičko izdanje

github.com/nevenjovanovic/modruski-temrezah

Šest tiskanih izdanja

Šest prijepisa

Jovanović, Neven. "Nadgrobni govor Nikole Modruškog za Pietra Riarija."
Colloquia Maruliana 27, 2018, str. 123-141.

Koji rukopisi?

Što znamo o pisarima?

Što znamo o kontekstu?

Kakvo je stanje teksta Nikolina govora u prijepisima?

Koji rukopisi?

Rim, Biblioteca dell'Accademia dei Lincei e Corsiniana
Corsin. 583 (45 C 18)

Vatikan, Vat. lat. 8750

Palermo, Biblioteca centrale della Regione siciliana
I.B.6

Venecija, Marc. Lat. cl. XIV, 180

Olomouc, Vědecká knihovna
M I 159

München, Bayerische Staatsbibliothek
Clm 461

Koji konteksti?

Rim, Biblioteca dell'Accademia dei Lincei e Corsiniana
Corsin. 583 (45 C 18)

Pisar: Tommaso Baldinotti

Vatikan, Vat. lat. 8750

Palermo, Biblioteca centrale della Regione siciliana
I.B.6

München, Bayerische Staatsbibliothek
Clm 461

Pisar: Hartmann Schedel (1440 – 1514), Nürnberg

Olomouc, Vědecká knihovna
M I 159

Korišteno u: Oracio comendacionis reverendi Magistri Gregorii Pragensis, rectoris universitatis dignissimi, per Magistrum Duchkonem ex Mielnik facta XXV novembris in lectorio theologorum anno Domini 1476. (isti rukopis)

Stanje teksta

Ad hanc uocem illa dilecta deo anima ueluti certo accepto signo ad dominum suum confestim euolauit.

Postoji u tiskanim izdanjima:

Vulterris 1474, Rostock 1476, Plannck 1482, Guldinbeck 1484-88

Ne postoji u tiskanim izdanjima:

Gensberg 1474, Cerdonis 1482

Postoji u rukopisima:

Rim, Corsin. 583 (45 C 18); Palermo, I.B.6; Venecija, Marc. Lat. cl. XIV, 180; München Clm 461

Ne postoji u rukopisima:

Vatikan, Vat. lat. 8750; Olomouc, M I 159

Postoji u tiskanim izdanjima:

Vulterris 1474, Rostock 1476, Plannck 1482, Guldinbeck 1484-88

Postoji u rukopisima:

Rim, Corsin. 583 (45 C 18); Palermo, I.B.6; Venecija, Marc. Lat. cl. XIV, 180; München Clm 461

Ne postoji u tiskanim izdanjima:

Gensberg 1474, Cerdonis 1482

Ne postoji u rukopisima:

Vatikan, Vat. lat. 8750; Olomouc, M I 159

Novi kontekst

Venecija, Marc. Lat. cl. XIV, 180

Girolamo Aliotti (1412-1480)

Cécile Caby, « Pour une histoire des miscellanées humanistes dans les ordres religieux. À propos de la circulation de quelques œuvres de Girolamo Aliotti au XVe siècle », Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [Online], 128-1 | 2016.

(Privremeni) zaključci

Rukopisi Nikolina govora postoje u Italiji, Njemačkoj, Češkoj.

Nikolin govor uvrštavan je u humanističke zbornike (miscelaneje).

Stanje teksta pokazuje podjelu na (najmanje) dvije grane i u tiskanim izdanjima i u rukopisima.

Mletački rukopis donosi pohvalne epigrame kojih nema nigdje drugdje.

Osobito je intrigantan prvi (In laudem libelli), koji ističe "propagandnu" dimenziju govora.