Numeros veniebat ad aptos

Ovidijevi stihovi kao pjesnička građa hrvatskih latinista

Neven Jovanović (neven.jovanovic@ffzg.hr)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Adresa ove stranice: croala.ffzg.unizg.hr/croala-ovidius/
Repozitorij: bitbucket.org/nevenjovanovic/croala-ovidius

Dva korpusa

Ovidijeve prognaničke pjesme

Tristia (3.530 stiha), Epistulae ex Ponto (3.194), Ibis (642)
ukupno 7.366 stihova

Stihovi iz zbirke Croatiae auctores Latini (CroALa)

264.575 stihova, od X. do XX. st.

CroALa: pjesnički tekstovi po razdobljima
CroALa: broj stihova po razdobljima

Zašto samo dio Ovidija?

Zašto samo završeci stihova?

Što je završetak?

neke su od intertekstualnih veza posljedica svjesnoga čina, druge su proizvod amorfne pjesničke podsvijesti

Novaković 1999.

Klauzula: jedna, dvije, tri posljednje riječi u stihu

Rezultati

1. Brojčani podaci

Ovidijevi završeci u CroALa, sumarno
Ovidijeve klauzule u CroALa: tri riječi, doslovno i fuzzy

Klauzule doslovne i "mutne"

Ovidijeve klauzule u CroALa: tri riječi, doslovno i fuzzy, prema ukupnom broju stihova

2. Primjeri podudarnosti

tempus in omne

3 MQDQ: Ov 2, Prisc.

19 CroALa: Šižgorić 3, F. T. Andreis 2, Kunić 8, Džamanjić, Ferić 2, Getaldić 3

in corpore uires

8 MQDQ: Verg. 2, Prop. Ov. Manil. Stat. dist. Cat.

15 CroALa: Vitezović, Rogačić 2, Bošković 2, Čikulin, Džamanjić 5, Čobarnić, Baković

ad sidera palmas

16 MQDQ: Verg. 3, Ovid. met. 2, Ov. Ilias lat. Val. Fl. 2, Stat. 3, Sil. Ital. 3, Anth. lat.

13 CroALa: Marulić 2, Bunić 2, Vičić, Kunić 2, Džamanjić 5, Baričević

Dojmljive, manje učestale podudarnosti

barbarus hostis equo

MQDQ: Ov.

2 CroALa: Lipavić, Jan Panonije

carmine mulcet oues

MQDQ: Ov.

CroALa: Kunić

desint alimenta senectae

MQDQ: Ov. (alimenta senectae Sil. It.)

CroALa: Didak Pir

urbe sua est

MQDQ: Ov.

CroALa: Didak Pir

mea carmina vires

MQDQ: Ov.

CroALa: T. Niger

supplicis aure preces

MQDQ: Ov. (aure preces Prop.)

CroALa: T. Niger

patriae facundia linguae

MQDQ: Ov. (facundia linguae 7)

CroALa: Čobarnić

micuerunt nubila flamma

MQDQ: Ov.

CroALa: Baković / Mažuranić

3. Podudarnosti po razdobljima

Ovidijeve klauzule u CroALa: tri riječi, doslovno, prema broju tekstova po razdobljima

Zaključak

Ovidijeva djela iz prognaničkog razdoblja – i Tristia i Ex Ponto, ali i polemička pjesma Ibis – bila su hrvatskim književnicima koji su pisali na latinskom trajan izvor jezične građe za specifično područje završetka stiha.

Locirali smo ih u tekstovima nastalim između 1430 i 1960, u rasponu od 3 do 97 završetaka po trećini stoljeća.

Posebno se važnim pokazuju godine 1760-1800, kada djeluju epičari Bošković, Rogačić i Stay, Kunić i Džamanjić.

Što dobivamo takvim industrijskim istraživanjem književnosti?

Određujemo udio Ovidija u genomu hrvatskog latinističkog pjesništva.

Kao u istraživanjima ljudskog genoma, ne znamo odmah koja je posljedica određene sličnosti, ne možemo niti povezati gen s osobnošću.

Prepoznavanje sličnosti omogućava nam da počnemo pripovijedati povijest "populacije" hrvatskih latinističkih stihova.