Ubi occurrit nota in Oratione in funere Petri cardinalis S. Sixti (1474)

Loci annotati in Oratione in funere Petri (1474): CroALa, 2022-09-27+02:00.

Neven Jovanović

In quibus locis occurrit nota in oratione Nicolai Modrussiensis in funere Petri, cardinalis S. Sixti (a. 1474).

Functio nominatur: /nm-stil/terminus/dicolon.

nomen modr-riar-stil
documenta 1
de dato 2022-04-10T15:14:38.000Z
Notae ID Annotatio stilistica Textus
73474 #dicolon #parallelismus hanc tam grauem sacrosancti senatus uestri iacturam et hunc publicum totius Curiae luctum
73679 #parallelismus #dicolon #homoioteleuton cuius suauissimam consuetudinem , comitatem , benignitatem , liberalitatem que quotidie experiebamini , cuius ingenii dexteritatem et incredibilem consilii prudentiam in dies magis admirabamini
74226 #dicolon #homoioteleuton #parallelismus Extinctus iacet optimarum artium deditissimus amator ; interiit omnium studiosorum praecipuus fautor
74421 #dicolon #parallelismus #poetice Corruit praeclarum magnanimitatis exemplar ; cecidit munificentiae , gratitudinis , et totius liberalitatis alumnus
75176 #dicolon #anaphora #chiasmus nec rerum ordinem seruare ualeam nec uerborum tenere modum
75390 #dicolon agam tamen ut potero et minus temeritatis quam ingratitudinis notam subire uerebor .
75828 #dicolon #parallelismus et honestissimis nobilissimis que ciuitatis suae parentibus est ortus et celeberrimo uetusto que Ligurum oppido Saona
76703 #dicolon Qua igitur pietate primum erga Deum fuerit quam que magnificus cultor ipsius , si aduixisset , futurus erat
77369 #polyptoton #parallelismus #dicolon Hunc optimum Christianae militiae magistrum optimus futurus discipulus
77644 #polyptoton #dicolon #parallelismus futurus ad apostolatum tam strenuus minister ad futurum sedis apostolicae mittitur antistitem
78291 #dicolon #parallelismus hortantibus fratribus , diui eum Francisci sacris initiauit , seruatis que pro more religionis rite caerimoniis uestem Christi induit
80893 #anaphora #incrementum #dicolon #asyndeton coepit auunculum suum hortari , coepit importunius compellere
80948 #dicolon Romam peteret atque in ea urbe uersari uellet
81668 #dicolon antequam demandatum ab altissimi prouidentia munus uiriliter absolueret et magistrum suum per uaria bonorum incrementa ad summum apostolatus culmen conscendisse uideret
83324 #parallelismus #dicolon #anaphora #asyndeton in hoc totius orbis capite , in hac prima Christianae religionis sede
83515 #anaphora #dicolon #asyndeton non talem esse supellectilem , non talia exstare palatia
83609 #dicolon #synonymia #anaphora #anastrophe et suscipere honorifice posset et pro sua ipsorum que dignitate splendide honorare
83862 #dicolon #chiasmus Affluebant quotidie opes et ab omnibus ferme Christianis principibus magni prouentus ultro offerebantur
84040 #dicolon prophetici tamen documenti memor minime ad ea cor apponebat neque illis auaro deuinciebatur affectu
84178 #dicolon #anaphora nec sciebat numerum nec omnino quid haberet aut quid impenderet nosse uolebat
84215 #dicolon #anaphora quid haberet aut quid impenderet
84270 #chiasmus #homoioteleuton #dicolon #asyndeton nullas a ministris impensarum exigebat rationes , nulla computa exigere uolebat
84499 #anaphora #dicolon #parallelismus #asyndeton nullo metu absterreri potuerat , nullo periculo depelli
84563 #chiasmus #dicolon #asyndeton Verax in sermone , in facto fidelis
84618 #dicolon #anaphora #parallelismus #asyndeton in proposito constans , in peragendo strenuus
84829 #chiasmus #anaphora #dicolon #incrementum nullis mouebatur iniuriis , nullis offensis laedi posse uidebatur
85170 #anaphora #dicolon #incrementum #asyndeton Nihil in se fictum , nihil subdolum aut simulatum
86362 #asyndeton #chiasmus #anaphora #dicolon #exclamatio O praeclaram uocem , o sententiam summo principe dignam
86429 #dicolon #parallelismus nec impunitatem erratorum laudauit , nec liberalitatem suam ullis male merentium factis occludi passus est
86544 #exclamatio #antithesis #dicolon #parallelismus Felices quibus illa perfrui licuit , et nunc omnium infortunatissimos quibus tam crudeli fato erepta est !
86888 #anaphora #asyndeton #dicolon #metaphora nullis tantorum sumptibus , nullis grauabatur impensis
87657 #dicolon #anaphora #homoioteleuton qui me uera praedicare nouerunt et qui post acceptos ab eo non paruos honores multa insuper dona tulerunt
88381 #metaphora #chiasmus #dicolon Angi eum uehementer et summis animi cruciatibus torqueri uideres
90160 #dicolon aeque carus omnibus haberetur , nec ullus esset qui eius amicitiam ultro non expeteret , et adeptam studiis omnibus non coleret atque foueret
90222 #dicolon #epanalepsis eius amicitiam ultro non expeteret , et adeptam studiis omnibus non coleret atque foueret
90784 #dicolon #incrementum sua illi negotia credebant et rerum omnium summam fidei ipsius ultro committebant
91526 #dicolon #chiasmus Vincebat ingenio humana consilia et tantum grauioribus reipublicae curis natus uidebatur
91706 #anaphora #dicolon #chiasmus #metaphora #asyndeton huius delectabatur gustu , huius solius escis pascebatur
91997 #dicolon #polyptoton #asyndeton Nouit hoc tantus domesticorum eius numerus , norunt amici et alii omnes , qui eius familiaritate usi fuerunt
93857 #dicolon #asyndeton #polyptoton #parallelismus nemini uim attulit , nullum uiolenter oppressit
94907 #probatio-testes #anaphora #dicolon Hoc ipsum et senatori Vrbis interrogatus respondit , hoc gubernatoribus , hoc praefectis , hoc omnibus legationis suae iudicibus saepe mandabat
95844 #chiasmus #metaphora #dicolon cum temporis exclusus angustia , tum ipsarum rerum multitudine superatus
96254 #anaphora #dicolon #asyndeton nullum fuisse tam piissimum filium , nullum adeo parenti deditum
96530 #anaphora #dicolon #chiasmus #asyndeton nullos pro eo recusauit subire labores , nulla pericula deuitauit
96640 #anaphora #dicolon nunquam deseruit , nunquam ab officio decessit
96783 #dicolon #chiasmus aduersa procurauit , accersiuit prospera
96921 #anaphora #dicolon #parallelismus aut uiuentem tantum dilexit aut nunc mortui desiderio adeo moueatur
97209 #epistrophe #pleonasmus #dicolon Domine , dilexi decorem domus tuae et gloriam habitationis tuae
97380 #dicolon praedia occupata uendicare , bona priorum rectorum distracta negligentia propriis pecuniis recuperare
97558 #dicolon maximis sumptibus coemere et , quam praestantiora haberi poterant , comparare
97719 #dicolon #anaphora #parallelismus #homoioteleuton et prouentibus optime auctum et aedificiis perquam magnifice instauratum
97821 #dicolon non paruis ditata uectigalibus et diuino cultu maxime illustrata
101653 #dicolon #homoioteleuton ne huius mundi illecebris atque lenociniis animum uestrum inducatis , ne ue in luxu ac inanibus eius diuitiis spem ullam ponatis
102049 #antithesis #dicolon nihil corruptibile , nihil caducum esse potest , sed omnia incorruptibilia , omnia sempiterna
102161 #chiasmus #pleonasmus #dicolon date operam probitati et uirtuti totis uiribus incumbite
102228 #chiasmus #dicolon Colite pietatem , integritati nihil anteponite
102506 #dicolon homines a brutis secernuntur et nomen suum sempiternae consecrant immortalitati
104047 #chiasmus #dicolon #anaphora partim psalmi decantati sunt , partim lecta euangelia
105179 #dicolon gratias illi agamus atque dicamus