Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona viaf99016650consorti

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona viaf99016650consorti

Consorti, Francesco Franciscus de Consortibus Franciscus Lucensis Lucca ? Djelovao od 1499. do 1518. Venecija Talijan tiskar svećenik kantor u bazilici sv. Marka

Radio je sam i udružen s Feliceom Consortijem i drugima.

Tako je s Bernardinom Vitalijem surađivao u tiskanju Marulićeve Instit. (1506), a s Lorenzom Rossijem objavio je Quinqu. parab. (1510); godine 1516. objavio je Euang. o trošku Melchiorrea Sesse starijeg, ali «in aedibus Jacobi Leuci» (Giacomo Penzio). Od mletačkih je vlasti 1503. ishodio odobrenje da tijekom deset godina na području Mletačke Republike ima isključivo pravo objavljivanja Marulićeve Instit. .

V. zapis u EDIT 16, s. v. Consorti, Francesco.

ID

Auctoritas VIAF: 99016650