Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona viaf56967898

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona viaf56967898

Fosco, Palladio Negri, Palladio Palladius Fuscus Paladije Fusko oko 1450 Padova 14xx_3_third 18. 10. 1520 Kopar Talijan humanist filolog magister humanitatis Osamdesetih godina 15. st. djeluje u Trogiru 1493-1516. u Zadru 1516-1520. u Kopru

Najvažnija su mu djela Catullus una cum commentariis eruditi uiri Palladii Fusci Patauini (1496)) i De situ orae Illyrici , nastalo oko 1504-1508, a objavljeno tek 1540.

Njegovim izdanjem Katula Marulić se uvelike služio sastavljajući sažetke pjesama i unoseći ispravke u vlastitom, rukopisnom primjerku Katulovih pjesama (Codex Parisiensis lat. 7989 olim Traguriensis).

ID

Auctoritas VIAF: 56967898