Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona viaf54144140

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona viaf54144140

Bembo, Pietro Bembus, Petrus 1470. Venecija 15xx_1_third 1547. Rim Talijan humanist kardinal tajnik pape Leona X. povjesničar Mletačke Republike i knjižničar Marciane biskup Gubbija, a malo potom i Bergama

Blisko surađujući s nakladnikom Aldom Manuziom priredio je izdanje Petrarkina Kanconijera i Danteove Božanstvene komedije

Veoma je zaslužan za razvoj talijanskoga književnog jezika.

Marulić je u svojoj knjižnici imao njegov dijalog De Aetna (1495/96)

V. zapis u DBI

ID

Auctoritas VIAF: 54144140