Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona viaf10758899

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona viaf10758899

Averoldi, Bartolomeo oko 1430 Brescia 14xx_2_third 1503 Venecija Talijanac Split: splitski nadbiskup od 1479. do smrti 1503. U Splitu je bio nepopularan jer je boravio izvan svoje biskupije, a poslove obavljao preko vikara.

Došao je u sukob sa splitskim Kaptolom, koji ga je tužio i Rimu (1495) i mletačkom senatu (1496).

Dovršio je utvrđivanje nadbiskupskoga kaštela u Sućurcuu blizini Splita, što ga je započeo Zanettin Dacre

Marulić je protiv njega napisao jedan od najoštrijih satiričnih epigrama, u kojem ga žestoko optužuje zbog pohlepe.

LS 123

ID

Auctoritas VIAF: 10758899