Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona viaf10646727

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona viaf10646727

Barbaro, Francesco (mlađi) Barbarus, Franciscus 1390. Venecija 14xx_1_third 1454. Venecija Talijanac humanist filolog, izvrstan poznavatelj antike senator Mletačke Republike prokurator bazilike sv. Marka

Marulić je posjedovao njegovo djelo De re uxoria .

V. zapis u DBI

ID

Auctoritas VIAF: 10646727