Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona rosan01

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona rosan01

Antonius Rosaneus Antonius Roseneus Antonio Rosaneo Antun Rozanović Antun Roženeo Antun Ružić 30. listopada 1524. Korčula 15xx_2_third post 1594? Padova

profesor na sveučilištu?

Korčula arhiđakon doktor obaju prava povijesna monografija latinski stihovi, poslanice Proza

organizator obrane Korčule od Turaka 1571.

Poezija