Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona rest02

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona rest02

Nikola Rastić Nikola Resti Nicolaus Restis 1418 Dubrovnik Otac: Pasko: sin je pjesnika, viteza Paska (oko 1350-1438) (biografija) i njegove treće žene Nikolete Babalio (oko 1399-1473) 14xx_2_third 1454 plemić Plemić Proza pismo

Studirao pravo u Padovi, no nije sigurno je li studij završio. Acta graduum, 1970, 90, sub 1382 Lonza, "Dubrovački patriciji pred izazovom prava..." Acta Histriae 16 (2008)

u krugu Lorenza Regina Golenischev Kutuzov 47 Rešetar, M.: Pjesme Ivana Lovra Regina, dubrovačkoga kancelara XV. vijeka. Građa JA, 3 (1901), 1—43.

Lorenzo Regin posvetio mu pjesme, pet latinskih epigrama u distisima, 14 talijanskih. Rešetar, M.: Pjesme Ivana Lovra Regina, dubrovačkoga kancelara XV. vijeka. Građa JA, 3 (1901), s. 19-25 (br. 71-89).

poslije 1440, znatno prije siječnja 1451 Boravio u Veneciji, susretao se s Francescom Barbarom i čitao njegova djela Commentariola Brixiensia i De re uxoria. prije siječnja 1451 Boravio na dvoru srpskog despota Đurđa Brankovića (u Smederevu?). Boravio na dvoru Janka Hunjadija. 1451-01-11 pismo Francescu Barbaru ed. Quirini, p. 196-198 Vekarić, Vlastela, sv. 5 (neobjavljeno)

Opera

Numero: 1

resti-epistola-1451 Nicolaus Restis clarissimo Equiti D. Francisco Barbaro S.