Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona purulicd1e1530

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona purulicd1e1530

Magistar Matija Purulić Matija Purulić m 1763. Varaždin profesor drugog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu 1763. redatelj 1763. Varaždin Rajnald, kako se vratio na stazu kreposti Režirao izvedbu drame Rajnald, kako se vratio na stazu kreposti na latinskom jeziku 1763. godine u đačkom kazalištu isusovačke gimnazije u Varaždinu. Staud 302 Vanino 1917 Vanino 1987 Jembrih 2001

Opera

Numero: 3

opusid22052201 Dissertatio de Pascha Christi ultimo. Authore Matthia Purulich, S. I.
opusid22052287 Dissertatio de Paschate Christi ultimo edition: Ed. 2.
opusid22052373 Sermo panegyricus B. V. Mariae sine labe conceptae Viennae ad s. Stephani coram caesarea majestate in senatu academico dictus

Purulić, Matija 1754

ID

Auctoritas VIAF: 305599777

Opera

Numero: 3

opusid22052201 Dissertatio de Pascha Christi ultimo. Authore Matthia Purulich, S. I.
opusid22052287 Dissertatio de Paschate Christi ultimo edition: Ed. 2.
opusid22052373 Sermo panegyricus B. V. Mariae sine labe conceptae Viennae ad s. Stephani coram caesarea majestate in senatu academico dictus