Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona pol01

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona pol01

Hieronymus Politianus Siculus 15/16. st. Talijan ? humanist franjevac kapucin

Marulićev prijatelj, pobliže nepoznat.

Preko Girolama Calva iskazuje želju da Maruliću pomogne da mu se tiskaju djela.