Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona oriovcanind1e1329

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona oriovcanind1e1329

Oriovčanin, Klement 1806

Klement Orovčanin, hrvatski ljetopisac (Požega, 15. XII. 1755 – Slavonski Brod, 17. V. 1813). Od 1773. franjevac Provincije sv. Ivana Kapistranskoga. Studirao filozofiju u Iloku (1774–75), Osijeku (1775) i Vukovaru (1776–77), a teologiju u Temišvaru (1777–78) i Budimu (1778–81). God. 1782. završio studij filozofije u Pešti. Bio je profesor filozofije u Baji (1782–83), propovjednik u više slavonskih i srijemskih mjesta te samostanski poglavar u Vukovaru (1809–10) i Iloku (1810–11). God. 1782–1813. pisao je ljetopis pod naslovom Neke stvari dostojne zabilježbe od god. 1773. (Notatu quaedam digniora ab anno 1773), izvor za proučavanje crkvenih, društvenih i političkih zbivanja u Slavoniji i Srijemu. Rukopis ljetopisa čuva se u arhivu franjevačkoga samostana u Slavonskom Brodu. HE

Orovcsanin Kelemen, Ferenczrendi Capisztrán szerzetes és bölcseleti lector, szül. 1756. ápr. 18. Bródban (Pozsegam.); meghalt 1813. május 14. Bródban. Munkája: Tentamen publicum ex mathesi pura. Essekini, 1806. Schematismus Almae Prov. S. Joannis a Capistrano ord. min. S. P. Francisci. Temesvarini, 1887. II. 17. l. és a budapesti rendház jegyzőkönyvéből. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305599506

Opera

Numero: 1

opusid22035036 Tentamen publicum ex mathesi pura