Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona nutriziogrisogonod1e1316

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona nutriziogrisogonod1e1316

Nutrizio-Grisogono, Petar 1777

Nutrizio-Grisogono [nutri:'cio grizo'gono], hrvatska plemićka obitelj iz Trogira. Prvotno se zvala Babić, a po obiteljskoj predaji prvi njezin član Mihovil Babić doselio se 1317. iz Poljica u Trogir. Prezime Babić zamijenili su prezimenom Nutrizio oko 1628. Članovi te obitelji bili su u rodbinskim vezama s najistaknutijim trogirskim plemićkim obiteljima. Imali su velike zemljišne posjede na području cijele trogirske općine, a dijelom i splitske komune. Osim od zemljišnih prihoda živjeli su i od svojih građanskih zanimanja. U XVII. st. spominju se kao pomorci i graditelji. ... Najistaknutiji član obitelji u XVIII/XIX. st. bio je Petar (1748–1823), pisac mnogih djela o povijesnim, prirodnim i kulturnim prilikama u Dalmaciji. Oblik prezimena Nutrizio-Grisogono bio je u upotrebi do XX. st. Obitelj je u muškoj liniji izumrla 1920-ih. HE

Grisogono Nutrizio, Petar. Trogir, 1748-1823. Advokat u Splitu. Grmek, str. 74

ID

Auctoritas VIAF: 306150471

Opera

Numero: 1

opusid22034229 De republica Dalmatiae