Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona novoselicd1e1314

CroALa, 2018-12-10+01:00.

Persona novoselicd1e1314

Novoselić, Josip 1723

Novoszelich József, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1694-ben Varasdon, 1709. okt. 18. lépett a rendbe; a grammatikát, humaniorákat, rhetorikát és logikát tanította Győrött; 1736-ban a logikát Zágrábban tanította, de csak egy évig, mert betegsége kényszerítette tanszékétől megválni s könnyebb hivatalt vállalni. Meghalt 1752. decz. 5. Zágrábban. Munkája: Panegyris divo Ignatio… dictus. Dum inclyta facultas theologica Tyrnaviensis solennem titulari suo novendialem cultum auspicaretur. Deferente Joanne Bapt. Preshern… perorante Ladislao Amade de Várkony. Tyrnaviae, 1723. Catalogus Societatis Jesu. 1753. 51. lap. Stoeger, Scriptores 246. l. De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. V. 1831. h. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305597192

Opera

Numero: 1

opusid22034143 Panegyricus divo Ignatio patriarchae inter adversa forti Soc. Jesu fundatori dictus ... deferente Joanne Bapt. Preshern ... perorante Ladislao Amade de Warkony