Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona nikolicd1e1292

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona nikolicd1e1292

Nikolić, Izidor 1842

Nikolić, Isidor von (1805-1862), Schriftsteller und Politiker ÖBL 1815-1950, Bd. 7 (Lfg. 32, 1976), S. 131 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950

Nikolics Izidor, megyei főispán, szül. 1805. febr. 4. Szent-Tamáson (Bács-Bodrogm.); iskoláit Szegeden, Pécsett, Pozsonyban, hol 1825-ben I. éves jogász volt, és Pesten végezte, hol ügyvédi oklevelet nyert és 1828-ban a kir. tábla esküdt jegyzője, majd Bácsmegye főügyésze lett. 1843-ban a m. kir. helytartótanácshoz titkárnak nevezték ki. A szabadságharcz idején Bécsben lakott. 1849-ben Bács- és Torontálmegyék főispánja lett; 1852-ben azonban nyugalomba lépett. Bács- és több megyék táblabirája volt. Meghalt 1862. febr. 14. lépcsőn történt megsikamlás és ez által okozott agyrázkódás következtében Zomborban. Lyrai költeményei a szerb lapokban jelentek meg. Munkái: 1. Carmen ill. dno Francisco e com. Győry de Radván, augusto a cubiculis, ac consiliis, excelsos curulis sedis honorca publica Bacsiensis unitaeque huic articulariter provinciae Bodrogh supremum in comitem inauguratione mense Majo 1825. solenniter capessenti sacrum. Posonii. 2. Carmen quo magn. ac rev. dno Orgler post-exiguam Viennae moram reditum in patriam gratulantur academia Posoniensis. Posonii, 1825. 3. Ode exc. ill. ac rev. dno Josepho Stratimirovics de Kulpin, orient. ecclesiae n. u. archi episcopo Carloviczensi… dum caes. reg. mandato Francisci I. imperatoris Austriae et Hung. regis apost. ad publica regni comitia in III. nonas September 1825. indicta ad l. r. c. Posoniensem pertingeret pia dicata. Posonii, 1825. 4. Ode quam honoribus magn. ac rev: dni Josephi Orgler, s. sedis consistorialis districtus Tyrnaviensis assessoris votiva recurrente novi anni opportunitate devotissime offert. Posonii, 1825. 5. Carmen quod magn. ac rev. dno Josepho Orgler, occasione novi anni in perenne pignus sui amoris et reverentiae dedicavit juventus academiae Posoniensis anno 1826. Posonii. 6. Ode ill. ac rev. dno Paulo Mathiae Szutsits episcopo Alba-Regalensi dum munus suum solenniter capesseret, dicata. Budae, 1828. 7. Ode honoribus magn. ac rev. dni Josephi Orgler, dum nominis sui diem recoleret. Posonii, év n. 8. Car Lazar, tragédíja. Buda, 1835. (Versben). 9. Carmen lyricum honoribus seren. caes. reg. haer. principis archi ducis Austriae… dni Stephani, dum occasione enormis Danubii enundationis 14. 15. et 16. mensis Martii 1838 interventae, aquarum fluctibus obruta lib. reg. civitate Pesthiensi, generose spretis propria vitae periculis, adflictae, ibique patienti humanitate, celsissima sua in persona, condolatione, munificentia, consiliis et ope benigne succurisset, profundissima cum submissione dicatum. Pestini. 10. IX. člen o poljskom redo uranitelsto… 1841. (IX. t.-czikk a mezei gazda védelméről). 11. Spomen naroda srbskog u bizantinskim spisateljha po Stritera. Buda, 1842. (A szerb nép története bizanczi irókból Striter után). 12. Threnus ad bustum archiducis Austriae Herminae. Buda, 1842. 13. Vojvodstvo Srba austriskij. Bécs, 1849. (Az ausztriai szerbek vojvodasága). 14. Istorija velikog županstva bačko-torontálskog-vršačkog god 1849-1852. (Bács-Bodrog-Torontál-Versecz főispánságának története 1849-52.). Slovnik Naučny. Praga, 1859. V. 837. lap. (Rieger). M. Tudományos Értekező 1862. I. 280. lap. Baloghy István, A m. kir. egyetemi nyomda termékeinek Czimjegyzéke. Bpest, 1882. 238., 241. l. Petrik Bibliogr. Milicsevics, Pomenik 435. l. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305599442

Opera

Numero: 1

opusid22033175 Threnus ad bustum serenissimae archi-ducis Austriae Herminae