Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona nikolamodr01

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona nikolamodr01

Nikola Modruški Nikola Kotoranin Nicolaus Modrussiensis, Machinensis, de Catharo, Ascriviensis oko 1427. Grbalj kraj Kotora 14xx_2_third prije 29.5.1480.

LHP

Venecija, Senj, Modruš, Ugarska, Italija filozofsko-teološki dijalog retorički priručnik govor povijest Proza Nikola Modruški Kotor Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Venecija Paolo della Pergola (1444.1)-(1447.4) Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Venecija Domenico Bragadin (1444.1)-(1447.4) Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Venecija Giovanni Cesariense (1444.1)-(1447.4) Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Padova Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Krk Franjo Modrušanin (1455.1)-(1456.3) Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Krk Franjo Modrušanin (1455.1)-(1456.3) Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Modruš Franjo Modrušanin (1456.4)-1457.3 Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Modruš Franjo Modrušanin (1456.4)-1457.3 Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Modruš Stjepan Frankapan (1456.4)-1457.3 Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Modruš Stjepan Frankapan (1456.4)-1457.3 Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Senj Stjepan Frankapan 1457.4-1459.2 Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški (protuturski kongres / Mantova) Stjepan Frankapan 1459.3-1460.1 Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški (protuturski kongres / Mantova) Stjepan Frankapan 1459.3-1460.1 Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški (protuturski kongres / Mantova) Franjo Modrušanin 1459.3-1460.1 Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški (protuturski kongres / Mantova) Albert Hangácsi 1459.3-1460.1 Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški (protuturski kongres / Mantova) Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) 1459.3-1460.1 Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Senj Stjepan Frankapan 1460.2-1461.1 Špoljarić, “Nikola Modruški avant la lettre” Nikola Modruški Modruš Stjepan Frankapan 1461.2-1461.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški Modruš Stjepan Frankapan 1461.2-1461.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški dvor Ivana Viteza / Veliki Varadin Ivan Vitez 1462.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški dvor Ivana Viteza / Veliki Varadin Stjepan Várdai 1462.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški dvor Ivana Viteza / Veliki Varadin Jan Panonije 1462.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški dvor Ivana Viteza / Veliki Varadin Galeotto Marzio 1462.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški Modruš Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) 1462.2 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški Modruš Maffeo Vallaresso 1462.3 Lukšić, “Zatočeništvo Nikole Modruškoga kod Krbavskih knezova g. 1462” Nikola Modruški bosanski dvor / Jajce Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) 1463.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški bosanski dvor / Jajce Stjepan Tomašević bosanski kralj 1463.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški bosanski dvor / Jajce Katarina bosanska kraljica 1463.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Budim Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) 1463.2 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Budim Matija Korvin ugarski kralj 1463.2 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški Dubrovnik Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) 1463.3 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški Dubrovnik Matija Korvin ugarski kralj 1463.3 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški Venecija Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) 1463.3 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški Venecija Matija Korvin ugarski kralj 1463.3 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Jajce Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) 1463.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Jajce Ivan Vitez 1463.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Jajce Ivan Vitez 1463.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Jajce Ivan Vitez 1463.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Jajce Stjepan Várdai 1463.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Jajce Stjepan Várdai 1463.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Jajce Stjepan Várdai 1463.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Jajce Jan Panonije 1463.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Jajce Stjepan Frankapan 1463.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Jajce Stjepan Frankapan 1463.4 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Budim Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II) 1464.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Budim Stjepan Várdai 1464.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Budim Stjepan Várdai 1464.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Budim Ivan Vitez 1464.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Budim Ivan Vitez 1464.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Budim Matija Korvin ugarski kralj 1464.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Budim Matija Korvin ugarski kralj 1464.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Budim Jan Panonije 1464.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški ugarski dvor / Budim Stjepan Frankapan 1464.1 Špoljarić, “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina” Nikola Modruški (papinski dvor / Ancona) Nikola Modruški Viterbo Niccolò Perotti 1465.1-1467.4 Nikola Modruški Viterbo Jacopo Ammannati Piccolomini 1465.3 Nikola Modruški Viterbo Marco Barbo 1465.4-1466.3 Nikola Modruški Viterbo Marco Barbo 1466.1-1467.4 Nikola Modruški Viterbo Bessarion 1466.2-1466.3 Nikola Modruški Viterbo Teodor Gaza 1466.2-1466.3 Nikola Modruški Viterbo Andronico Callisto 1466.2-1466.3 Nikola Modruški Viterbo Andronico Callisto 1466.2-1466.3 Nikola Modruški Viterbo Andronico Callisto 1466.2-1466.3 Nikola Modruški Viterbo Fantino della Valle 1464.4-1467.4 Nikola Modruški Viterbo Marko Paskvali 1464.4-1467.4 Nikola Modruški Viterbo Marko Paskvali 1464.4-1467.4 Nikola Modruški Viterbo Domenico Dominici 1467.1-1467.4 Nikola Modruški Ascoli Hugo Dordraci 1468.1-1470.3 Nikola Modruški Rim Katarina bosanska kraljica 1470.4 Nikola Modruški Rim Gurello Carafa 1470.4 Nikola Modruški Rim Bessarion 1470.4 Nikola Modruški Rim Niccolò Perotti 1470.4 Nikola Modruški Rim Teodor Gaza 1470.4 Nikola Modruški Rim Domizio Calderini 1470.4 Nikola Modruški Fano Angelo Fasolo 1471.1 Nikola Modruški Rim Oliviero Carafa 1471.4 Nikola Modruški Venecija Francesco Maturanzio 1472.1-1472.2 Nikola Modruški Rod Francesco Maturanzio 1472.3-1472.4 Nikola Modruški Rim Pietro Riario 1473.1-1473.4 Nikola Modruški Rim Pietro Riario 1473.1-1473.4 Nikola Modruški Rim Francesco della Rovere (Papa Siksto IV) 1474.1 Nikola Modruški Rim Fantino della Valle 1473.2 Nikola Modruški Rim Francesco Maturanzio 1473.1-1474.2 Nikola Modruški Rim Francesco Maturanzio 1473.1-1474.2 Nikola Modruški Fano Francesco Maturanzio 1474.3-1474.4 Nikola Modruški Fano Francesco Maturanzio 1474.3-1474.4 Nikola Modruški Spoleto Nikola Modruški Perugia Lorenzo de’ Medici 1478.2 Nikola Modruški Perugia Raffaele Riario 1478.1-1480.1

ID

Auctoritas PND: 100955734

Opera

Numero: 4

nikolamodr01-p01-1474 Oratio in funere Petri cardinalis s. Sixti
nikolamodr01-p02-1461 De mortalium felicitate
nikolamodr01-p03-1465 De consolatione
nikolamodr01-p04-1479 Defensio ecclesiasticae libertatis