Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona nazord1e1283

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona nazord1e1283

Nazor, Mihajlo 1846

Nazor, Mihajlo. Brač 1819. Vojni mornarički liječnik, zatim privatni liječnik na Braču. Grmek, str. 121, br. 503

ID

Auctoritas VIAF: 305597184

Opera

Numero: 1

opusid22032335 De doctrina medica Baglivii. Dissertatio inauguralis