Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona nagyd1e1277

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona nagyd1e1277

Nagy, Roko 1841

Nagy Rochus, szent Ferencz-rendi Kapisztrán-szerzetes, szül. 1810. jan. 29. Kalocsán (Pestm.), 1827. szept. 17. lépett a rendbe s 1823. aug. 2. szenteltetett föl; 1843-ban a pozsegai rendházban a humaniorák II. osztályában volt tanár. 1867-ben kiérdemült tanár, hitszónok, könyvtárnok és lelki atya Baján. Meghalt 1872. nov. 18. Duna-Földváron. Munkái: 1. Onomasticon honoribus Dominici Kirchmayer actualis ministri provincialis provinciae Joan.-Capistraneo secretarii, professoris et consultoris provinciae emeriti, dum sacram onomaseos diem Budae 4. Aug. 1841. recoleret. Essekini. 2. Örömfüzér t. Nemes Ágoston áldozár atyának. Baja, 1856. 3. Carmen saeculare provinciae Joanneo-Capistranae. Budae, 1857. 4. Carmen occasione secunditiarum P. Justini Tanos. Budae, 1867. Universalis Schematismus Ecclesiasticus, pro Anno 1842-43. Budae 1175. h. Schematismus Almae Prov. S. Joannis a Capistrano. Viennae, 1867. és 1887. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305599412

Opera

Numero: 1

opusid22031980 Onomasticon honoribus Dominici Kirchmayer actualis ministri provincialis ... dum sacram onomaseos diem Budae 4. Aug. 1841 recoleret ..., dicatum