Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona mul01

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona mul01

Mula Agostino Amula Agostino Amulio Agostino Augostinus Mula 15/16. st. Talijan Udine 1525. Padova 1533. Split 1518. mletački senator vojni zapovjednik konzul Dalmacije kapetan Zadra

Odlukom mletačkog Senata obnašao je čast konzula Dalmacije; povremeno je boravio u Splitu.

Marulić mu je posvetio Humil. . U posveti, napisanoj1518., naziva ga prvakom mletačkih senatora te spominje da mu mnogo duguje i da su često razgovarali o božanskim stvarima.