Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona mitterpacherd1e1229

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona mitterpacherd1e1229

Mitterpacher, Josip 1776

Mitterpacher József (mitternburgi), bölcseleti és theologiai doktor, egyetemi tanár, Mitterbacher Ignácz és Lentz Johanna fia; szül. 1739. febr. 14. Bellyén (Baranyam.). Özvegy anyja s gyermekei 1752. jún. 19. kaptak magyar nemességet. M. 1753. okt. 14. lépett a jezsuita-rendbe és tanulmányainak végeztével mint tanár működött. A Theresianumnak öt évig kormányzója volt. A rend föloszlatása (1773) után a nagyszombati, majd a budai egyetemen a mathematika tanára volt. Meghalt 1788. márcz. 24. Pesten. Végrendeletében (1784. jan. 18.) 200 frtot hagyott a pesti egyetem bölcseleti karára, azon kikötéssel, hogy kamatai szegény beteg katholikus bölcselet-tanulók gyámolítására fordíttassanak. Munkái: 1. Panegyricus divo Franc. Xav. dictus. Oratore Car. L. B. de Perényi, Philos. 1. an. aud., deferente… Tyrnaviae, 1776. 2. Unterricht in der mathematischen Analysis und Maschinenlehre. I. Bd. enthaltend die Buchstaben-Rechenkunst und die sogenannte Analysis endlicher Grössen wie sie in seinen Papieren hinterlassen hat. Herausg. von. Joh. Pasquich. Leipzig, 1790. Tábla rajzzal. Nevét Mitterbachernak is írták. Szerdahelyi Aloysius, Memoria Jos. Mitterpacher. Budae, 1788. Fejér, Historia Academiae 91., 133. lap. Stoeger, Scriptores 232. lap. Szinnyei Könyvészete. Pauler Tivadar, A budapesti m. kir. egyetem története. Bpest, 1880. Illésy-Pettkó, Királyi Könyvek. Bpest, 1895. 144. l. De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliographie V. 1133. h. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305599377

Opera

Numero: 1

opusid22028245 Panegyricus divo Francisco Xaverio dictus, oratore Carolo l. b. de Perenyi, philos. l. an. aud. deferente