Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona miskovicd1e1236

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona miskovicd1e1236

Mišković, Cirin 1743

Miskovits Cyrinus, szent Ferencz-rendi szerzetes, szül. 1711-ben Nahácson (Pozsonym.); bölcseleti tanulmányai elvégzése után 1732-ben lépett a rendbe; 1735-ben miséspappá szenteltetett fel; a theologiát Szentgyörgyi Raymund és Steinsiess Antal lectoroktól tanulta. Budán a bölcseletet a rendtagoknak három évig tanította; 1746-tól pedig a kánonjog lectora volt. 1750-ben tanszékétől megvált és tót hitszónok lett. Meghalt 1763. febr. 12. Nagyszombatban. Munkája: Novum Florilegium selectissimarum precum, quod honorI aC VeneratIonI DeI Veri VnIVs In sVbstantIa et essentIa, trInI In personIs saCratVM. In Conventu Budensi… dum e spinis logico scotisticis extricarentur… adorandum auditoribus obtulerunt Rel. FF. Maurus Menyhért et Theodosius Gartner, assistente Rel. P. F. Cyrino Miskovits, Budae, (1743.). Farkas, Seraphinus, Scriptores 65. lap. Petrik Bibliogr. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305599376

Opera

Numero: 1

opusid22028148 Novum florilegium selectissimarum precum ... in conventu Budensi ... auditoribus obtulerunt rel. f. f. Maurus Menyhert et Theodosius Gartner, assistente rel. p. f. Cyrino Miskovits