Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona milovecd1e1220

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona milovecd1e1220

Milovec, Baltazar 1661

Milovec, Baltazar (Boltižar), hrvatski vjerski pisac (Međimurje, 7. VIII. 1612 – Zagreb, 17. I. 1678). Isusovac, školovao se u Grazu i Beču, službovao u Sopronu, Varaždinu i Zagrebu. Bio je na glasu kao odličan govornik (prozvan Cicero Croaticus). Njegovi kajkavski molitvenici pisani su u duhu katoličke obnove. Dvoj dušni kinč… (1661) oslanja se na Raj duše N. Dešića, a Dušni vert, duhovnim cvetjem nasađen (1664) osim proznih molitava sadrži i stihovane himne, koji su vrijedni prilozi kajkavskomu duhovnom pjesništvu XVII. st. Pripisuju mu se i anonimno tiskana djela Pobožnost vsakdašnja (1670) i Pobožne molitve (1678). HE

ID

Auctoritas VIAF: 305510966

Opera

Numero: 2

opusid22027804 Dussni vert duhovnim czvetiem naszagyen to je to vnoge fele officiumi i litanye ... na hervatski jezik pretolmacheni
opusid22027890 Dvoi dussni kinch, jeden vernim sivim k szrechnomu preminku na duhovni sztrosek, drugi vernim mertveh dussam na odkup. Iz vnogih pobosnih knyg izkupa szpravlyen po patru Bolthisaru Millovczu, redovniku Tovarustva Jesusseva