Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona milisicd1e1207

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona milisicd1e1207

Milišić, Miho Marija 1788

Milišić, Miho Marija, hrvatski povjesničar i političar (Dubrovnik, 30. IV. 1711 – Dubrovnik, 2. VIII. 1798). Nakon stjecanja doktorata crkvenog i civilnoga prava u Macerati, otvorio privatnu školu za filozofiju i oba prava u Dubrovniku. God. 1737. imenovan je tajnikom mrkansko-trebinjskoga biskupa, a potom djelovao kao austrijski konzul u Dubrovniku. U političkom životu zastupao gledište da car Austrije, kao kralj Hrvatske i Ugarske, ima pravo na vlast u Bosni pa je 1772. i 1775. u Beču predlagao austrijsku okupaciju Bosne. Njegovo glavno povijesno djelo naslovljeno Kratka povijest slavenskih kraljeva kojoj je pridodan zemljopisni nacrt slavenske crkve (Regum Slavorum brevis historia cui slavonicae ecclesiae accedit chorographia) sačuvano je u rukopisu i pohranjeno u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici u Beču. Pri njegovoj izradbi surađivao je s B. A. Krčelićem, P. Sorkočevićem i madžarskim povjesničarom G. Prayem, a kao osnova poslužila su mu tiskana povijesna djela, te djela starijih hrvatskih, bizantskih i mletačkih kroničara. HE

ID

Auctoritas VIAF: 305521416

Opera

Numero: 1

opusid22026997 Philippo de Vukassovichiis, Austriacae legionis strenuo ac prudenti duci, gravissimo cum Turcis in Zaculmia Montis Nigri commisso proelio fractis fugatisque hostibus ... abbas Michael Milliscichius ... MDCCLXXXVIII.