Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona mikussayd1e1199

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona mikussayd1e1199

Mikussay, Ivan 1822

Mikusay János, bölcseleti és jogi doktor és ügyvéd; akadémiai tanár volt előbb Zágrábban, hol a magyar nyelvet és irodalmat, valamint a természettant adta elő, egyszersmind a báni tábla esküdt jegyzője; azután 1843-49-ig a nagyváradi akadémián volt tanár. Az ottani bölcseleti kar feloszlatása után a helybeli főgymnasiumban alkalmaztatott a természettan tanára kép, de gyakori betegeskedése miatt másoknak kellett őt helyettesítenie. Meghalt 1853. febr. 11. Nagyváradon 55. évében. Munkái: 1. Nemzet öröme, mellyel fölséges asszonyát Karolina Augusztát föls. Maximilian Jósef bajor király leányát ... föls. Ferencz császár és király hitvesét szept. 25. 1825. történt megkoronáztatásakor üdvözlötte. Pécs. 2. Magyar-mutató tükör, mellyet ama t. n. n. Horváth János urtól 100 frt jutalommal feltett örök emlékezetre méltó hires, jeles, becse, kérdésre: ki a magyar, történeti, törvényes és polgári értelemben? s mi az ő kötelessége mint magyarnak? készített egy Magyar a kI Igaz szIVvüL a LennI haLáLIg óhajt; nézD ki az! Itt zárVa taLáLnI neVét, ugyis az említett jutalommal megtiszteltetett ... Buda, 1827. 3. Festivitas populi dum ex Bohemia Zagrabiam rediret exc. ac ill. dnus comes Ignatius Gyulay ... regnorum Dalmatiae et Croatiae-et Slavoniae banus ... ad aperienda in diem 22. Aug. indicta prefatorum regnorum comitia. Cecinit ... Zagrabiae 4. Institutiones lingvae hungaricae, in usum eorum, qui lingvam hanc proprio marte condiscere cupiunt, methodo propria, ex indole hujus lingvae ac principiis philologiae sublimioris desumpta. U. ott, (1833). Hazai s Külf. Tudosítások 1827. I. 22. sz. Bozóky Alajos, A nagyváradi kir. akadémia százados múltja. Bpest, 1889. 69. l. Petrik Bibliogr. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305597123

Opera

Numero: 2

opusid22026007 Institutiones linguae Hungaricae in usum eorum qui linguam hanc proprio Marte condiscere cupiunt methodo propria ex indole huius linguae ac principiis philologiae sublimioris desumpta
opusid22026104 Festivitas populi dum ex Bohemia Zagrabiam rediret ... Ignatius Gyulay de Maros-Nemeth et Nadaska ... ad aperienda in diem 22. Aug., indicta praefatorum regnorum comitia. Cecinit Ioannes Mikusay