Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona miklousicd1e1192

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona miklousicd1e1192

Mikloušić, Tomo 1806

Mikloušić, Tomaš (Tomo), hrvatski pučki pisac (Jastrebarsko, 27. X. 1767 – Jastrebarsko, 7. I. 1833). Bogosloviju završio u Pešti 1790. Bio je kapelan, gimnazijski profesor u Zagrebu, župnik u Stenjevcu i Jastrebarskome. Jedan je od hrvatskih pisaca koji su utirali put hrvatskomu narodnomu preporodu i jedan od posljednjih zagovornika kajkavskoga narječja kao književnog jezika. Pisao je nabožne knjige, školski latinsko-hrvatski konverzacijski rječnik i gramatiku, spise o gospodarstvu i kućnim lijekovima, prigodnice na latinskom i hrvatskom, skupljao usmene pjesme i poslovice te podatke iz političke i kulturne hrvatske povijesti. Godine 1819. izdao je Stoletni kalendar iliti Dnevnik stoletni horvatski do leta 1901 kažuči, u kojem je naveo sve narodne nazive mjeseci te prihvatio tada rašireno mišljenje da se vrijeme ponavlja svakih sedam godina, što je osnova astrometeorološkoga proricanja vremena; njegov je rad ostavio traga na kajkavskim kalendarima do najnovijih. U sjemenišnome kazalištu na Kaptolu prikazan je 1791. njegov Imenoslavnik iliti Rečno-pesmen igrokaz na dužne zahvalnosti zadavek i istinski luk raduvanja…, a izdao je više izvornih i prevedenih kajkavskih dramskih tekstova, među ostalim i Matijaša grabancijaša dijaka i Diogeneša T. Brezovačkoga. Glavno mu je djelo Izbor dugovanj vsakoverstneh za hasen i razveselenje služečeh (1821), podijeljen u četiri dijela (Od početka naroda slovinskoga i njegovih ladavcev; Od slovarnic, piscev i knjig orsaga horvatskoga; Od gospodarstva i domačeh protimbih; Prirečja horvatska, mudri zgovori, popevke i glasovite stvari), svojevrsni enciklopedijski zbornik, prepun znanja iz različitih područja, iz povijesti, književnosti, gospodarstva, folklora. Mikloušićevo djelo jedno je od izvorišta Krležina kajkavskog opusa. HE

ID

Auctoritas VIAF: 357605

Opera

Numero: 27

opusid22023434 Liber precum et hymnorum pietati adolescentis christiani sacer. Per T/homam/ M/iklousich/ p/arochum/ Z/tenyeviczensem/. edition: Ed. auct. et ordinatior
opusid22023520 Liber precum et hymnorum pietati adolescentis christiani sacer. Per T/homas/ M/ikloushich/ p/lebanum/ Z/tenyeviczensem/ edition: Ed. 3. emendatior
opusid22023606 Liber precum et hymnorum pietati adolescentis christiani sacer. Per T/homam/ M/iklaushich/ p/lebanum/ Z/tenyeviczensem/ edition: Ed. 3. /!/ emend
opusid22023692 Liber precum et hymnorum pietati adolescentis christiani sacer. Per T/homam/ M/ikloushich/ p/lebanum/ Z/tenyeviczensem/ edition: Ed. 4. emend
opusid22023778 Ad concentus melodicos in celsis regiae Academiae Zagrabiensis penetralibus III. Calendas Februarii a praeclaris musarum cultoribus habitos et emolumentum Pieridum inclyto publico consecratos. Musa Ztenyeviczensis /i.e. Tomo Mikloušić/ : alludit 1818. 30. Ianuarii
opusid22023875 Ad solennem sanctissimarum majestatum Francisci Primi et carolinae Augustae in primariam Croatiae urbem Zagrabiam V. Calendas Quintiles MDCCCXVIII. ingressum .../Acc./ Adventus felicissimus Francisci Primi. imp. maximi et Carolinae : Augustae ... celebratus Zagrabiae die 27. Julii 1818.
opusid22023972 Liber precum et hymnorum pietati adolescentis Christiani sacer. Per T/homam/ M/ikloushich/ p/lebanum/ Z/tenyeviczensem/ edition: Ed. 4. emend.
opusid22024058 Liber precum et hymnorum pietati adolescentis christiani sacer. Per T. M. P. Z. edition: Ed. 6 emend.
opusid22024144 Luctus ecclesiae Zagrabiensis in obitu exc., ill. ac rev. dni. Maximiliani Verhovacz de Rakitovecz, episcopi Zagrabiensis, per Thomam Mikloushich ... adumbratus
opusid22024230 Carmen exc., ill. ac rev. dno. Alexandro Alagovics, episcopo ... quum excelsi banalis officii regii locumtenentis munus auspicaretur, a Thoma Mikloushich ... oblatum MDCCCXXVIII.
opusid22024327 Ode honoribus ... Iosephi Salecz ..., dum in episcopum Medensem ritu solenni consecraretur Nonis Augusti MDCCCXXI. a Thoma Mikloussich, parocho Ztenyeveczensi oblata
opusid22024424 Carmen reginae Croatiae. Thom.Mikloussich primae hum. prof. d.d.d., quum ordo ff. pp. Misericordiae Zagrabiae 23 Aug. 1804. solenniter introduceretur
opusid22024521 Ecloga Daphnis exc., ill. ac rev. dno. Maximiliano Verhovacz de Rakitovecz ... sacra, dum quinquagesimum sacerdotii sui annum ritu solenni Calendis Ianuarii 1826. recoleret. A Th. M.P.Z. oblata
opusid22024618 Plausus Croatiae, dum ... Iosephus Mailath de Szekhely ... i. comitatus Verocziensis supremus comes, partes Illyrii a Croatia olim avulsas nomine regio regnis avitis denuo redderet Calendis Novembris MDCCCXXII. Per Thomam Mikloushich ... : adumbratus
opusid22024715 Plausus serenissimo ... archi-duci Austriae, dno. Josepho palatino ... oblatus a T. M. G. P., dum is regiam Academiam Zagrabiensem 14. Calendas Octobris 1797. invisurus erat.
opusid22024812 Poemation ... Alexandro Alagovich, quum sedem suam episcopalem Zagrabiensem solenni ritu adiret, a Thoma Mikloushich ... oblatum
opusid22024898 Epigramma super pontificis summi Pii VII. totiusque Europae invictis confoederatorum armis recuperata libertate. A T/homa/ M/ikloushich/ p/lebano/ Z/tenyeviczensi/, concinnatum, quum solennes Deo grates agerentur III. Nonas Maji MDCCCXIV.
opusid22024995 In obitum Nicolai Skerlecz de Lomnicza, supremi provinciae Zagrabiensis moderatoris. Thom. Mikloussich, g. p.p. r.
opusid22025081 Epigramma heroi magno Ignatio Gyulay, Croatiae bano, sacrum, quum e bello Gallico reduci ipso eiusdem sacro nominis die 31. July 1814. solenni illuminatione senatus populusque Zagrabiensis adplauderet
opusid22025178 Liber precum et hymnorum pietati adolescentis christiani sacer. Per T/homam/ M/ikloushich/ G.p. propositus
opusid22025264 Serenissimo regio haereditario principi Iosepho, archiduci Austriae et regni Hungariae palatino, prima human. schola. /Auctore Thoma Mikloushich./
opusid22025350 Memoria magni herois Ignatii Gyulay, proregis Croatiae, dum terrenae eiusdem exuviae Vienna Zagrabiam promotae ... in templo academico s. Catharinae solenniter deponerentur die 23. mense Januario anno MDCCCXXXII
opusid22025447 Excellentissimo domino Maximiliano Verhovacz episcopo Zagrabiensi ad Thermas Ztubiczenses a T. M. p. Z. oblatum MDCCCXI
opusid22025544 In obitum magni herois Joannis Jellachich de Buzin S.C,R. M. Generalis campi mareschalli locumtenentis et unius regiminis pedestris proprietarii e vivis erepti III Calendas Maias 1813. Zagrabiae
opusid22025641 Liber precum et hymnorum pietati adolescentis Christiani sacer./Per T.M.P.Z./ edition: /Ed. 3. emendatior./
opusid22025727 Versus Catullianus Francisco e comitibus Szechenyi nomine Regii Archigymnasii Zagrabiensis concinatus. /auctore Th. Miklousich/
opusid22025813 Vota Imperatori Augusto ac Regi Francisco I. ad diem natalem pridie Id. Februar. 1828. Luna, Novae Zagrabienses, Adnexum sub eodem dato