Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona mihalicd1e1186

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona mihalicd1e1186

Mihalić, Antun 1831

Mihalić, Antun, hrvatski duhovni pisac i pjesnik (Ilok, 29. VIII. 1786 – Petrovaradin, 11. II. 1847). Filozofiju studirao u Segedinu i Jegri, a teologiju u Pečuhu i Pešti, gdje je 1811. doktorirao. Predavao dogmatiku u Đakovu, bio profesor sjemeništa u Pešti, a potom župnik u Rumi i od 1815. pa do smrti u Petrovaradinu. Objavio nekoliko knjiga propovijedi s prosvjetiteljskim naglascima na hrvatskome, te na hrvatskome i latinskome jeziku spjevove o različitim prigodama (ustoličenje đakovačkoga biskupa, imenovanje hrvatskoga bana i sl.). HE

ID

Auctoritas VIAF: 305488940

Opera

Numero: 1

opusid22023090 Acrosticon istud novo praesuli gratioso Paulo Mathiae Szutsits inter vota atque gaudia in instalatione sua a clero pie oblatum. /Cecinit Antonius Mihalich/