Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona mer01

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona mer01

Merula, Bartolomeo Bartholomaeus Merula ? Mantova ? ? 15/16. st. Talijan Split 1487-1489. humanist filolog pjesnik magister humanitatis apostolski protonotar

Ovaj talijanski humanist i pjesnik boravio je u Splitu 1487-1489.kao magister humanitatis u komunalnoj školi.

Napisao pohvalni epigram Maruliću, koji započinje stihom: Salve, Castalidum cultor, celeberrime Marce ("Zdravo, štovatelju Kastalida, preslavni Marko"). V. tekst u CM I, str. 70