Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona mekinicd1e1173

CroALa, 2018-10-23+02:00.

Persona mekinicd1e1173

Mekinić, Grgur 1611

Mekinić, Grgur (Gregorius Pythiraeus), hrvatski vjerski pisac (? Vipava, ? 1534 – Sv. Križ, madžarski Keresztur, danas Deutschkreutz, Gradišće, Austrija, 4. III. 1617). Kao protestantski svećenik djelovao je među Hrvatima u zapadnoj Ugarskoj. Autor je dviju nabožnih pjesmarica (Duševne pesne, psalmi ter hvale vzdanja diačke, od bogabojećih učenih muži v nimškom i nikoliko v ugerskom jaziku spravne, a sada pak v hervatcki jazik preobernute, 1609; Druge knjige duševnih pesan, psalmov, himnušev ter hvale vzdanja diačak vzetih iz Sv. Pisma, iz govora Sv. Otac, iz molitav mudrih knjižnikov lipo spravljene i popisane, 1611), posvećenih N. Zrinskomu, također pristaši protestantizma. Te su pjesmarice, kao prve hrvatske knjige tiskane na području današnjega Gradišća, početak gradišćanskohrvatske književnosti. HE

ID

Auctoritas VIAF: 89655409

Opera

Numero: 1

opusid22022283 Druge Kniige Dussevnih peszszan, psalmov, hymnussev ... Po Gerguru Pythiraeussu alit heruaczki Mekinichiu