Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona matijasevicd1e1145

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona matijasevicd1e1145

Matijašević, Ivan Marija 1783

Matijašević, Ivan Marija (Gian-Maria Mattei), hrvatski povjesničar (Dubrovnik, 23. ili 25. VI. 1714 – Dubrovnik, 7. II. 1791). Pošto je u Rimu stekao doktorat crkvenog i svjetovnoga prava, stupio je u isusovački red. Od 1751. djelovao u Dubrovniku, a nakon ukinuća isusovačkoga reda (1773) pristupio je franjevcima. U Veneciji je objavio nabožna djela Sarce prisveto Jezušovo razgledano, zaljubjeno, čašćeno, nasljedovano (1783) i Deveterodnevje na čast prisvetog Srca Krista (1788). U svojim je povijesnim istraživanjima poglavito proučavao prošlost dubrovačke Crkve. U knjižnici Male braće u Dubrovniku pohranjeno je više njegovih rukopisnih djela: Povijesni zapisi o Dubrovniku (Memorie storiche di Ragusa), Izvori o dubrovačkoj crkvi. Izvadak iz zapisa Vijeća umoljenih koji su pripadali crkvenoj građi pripisanoj Frani Gunduliću (Documenti della chiesa di Ragusa. Estratto delle parti del Consiglio di Pregati apartenenti a materie ecclesiastice attributo a Francesco Gondola), Kronološki slijed područja zauzetih i stečenih od Dubrovačke Republike (Serie chronologica delle paesi ottenuti e possedenti dalla Signoria di Ragusa), Izvadci iz Restićeve povjesnice (Estratti dall’Istoria dal Resti), Pregled kotorskih biskupa (Catalogo dei Vescovi di Cattaro). Građa koju je prikupio poslužila je talijanskom povjesničaru G. G. Coletiju za pisanje djela Illyricum sacrum, a njegovom se rukopisnom ostavštinom služio filolog i povjesničar F. M. Appendini. HE

ID

Auctoritas VIAF: 305480068

Opera

Numero: 1

opusid22020874 Saerze prisveto Jezusovo rasgledano, zagljubjeno, cjastjeno, nasljedovano. Jesu dulcis memoria