Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona martin02

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona martin02

Martinčić, Jerolim Hieronymus Martiniacus oko 1476-78? Split 15xx_1_third Split nakon 1549.

LHP

Split nadgrobnice, pohvalnice Poezija

Marulićev epigram LS 76 (pohvala, poticaj na pjevanje).

Božićevićev epigram FBN 12. Hieronymo Martinicho (pohvala, poticaj na pjevanje).

Lucićeva posveta prijevoda Ovidija: JERONIMU MARTINČIĆU POZDRAVLJEN'JE Budući me, moj poštovani Jeronime, od razlika dilovan'ja odvratio strah segalitnje kužne nemoći...

Lucićeva pjesma I: Tve pismi s kih će moć (Vidi kod Bartučevića.)

Lucićeva pjesma II: Malo ti jak u san (Sjećanje na razgovor; šalje pjesmu o Božiću.)

Lucićeva pjesma III: Knjižica od tvoje pameti sabrana Odgovara na Martinčićevo pismo. Hanibal Lucić prenio je Martinčićeve pozdrave Petru Hektoroviću, i u hrvatskoj poslanici javlja da i Hektorović pozdravlja Martinčića: Jer i ja zapovid tvoju sam opravil, komu bi Hektor did, Petra sam pozdravil.

Epitaf Marku Maruliću, uz Božićevićev Život.

Dvije popratnice uz Marulićev Dijalog o Herkulu (1524)

Lucićeva pjesma IV: Malo ti još vrime sa mnom biše stala (Utjeha zbog nepravde.)

Ivanu Luciću, šibenskom biskupu, odricanje od poetskog rada (između 1528. i 1557, najvjerojatnije nakon 1536-38)

Šesterostih splitskom knezu Benediktu de Mula (1549)

Lucićeva pjesma V: Prem ako naglime porazom smart udri (Nadgrobnica.)

Opera

Numero: 0

martin02-c01-xxxx
martin02-c02-xxxx