Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona markovicd1e1121

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona markovicd1e1121

Marković, Pavao Antun 1820

Markovics Pál, jogi doktor, kir. tanácsos, egyetemi tanár, M. József fia, szül. 1758. decz. 4. Szabadkán (Bácsm.); a gymnasiumot szülővárosában a piaristáknál, bölcseleti tudományait a győri akadémiában és a budai egyetemen, a jogot pedig ismét Győrött végezte. 1782-1783. kir. ösztöndíjjal a budai egyetemen ismételve hallgatta a jogot; egyszersmind a beteg jogtanárt hét hónapig helyettesítette. 1783. szept. 6. egyetemes jori doktorrá avatták. 1784-ben a zágrábi egyetemhez a természeti jog tanárává neveztetett ki. 1795. máj. 28. magyar nemességet nyert. 1878. a Horváth-Szlavon-Dalmátországok nemesi fölkelő-seregében a felkelés tartalmáig hadbiró lett. 1811-ben Zágrábból a pesti egyetemhez mint a természeti s nemzetközi jog tanára helyeztetett át. 1812 és 13-ban a jogi kar dékánja, 1825-ben pedig az egyetem rectora volt. 1830. márcz. 13. nyugalomba vonult és kir. tanácsosi czímet nyert. Zágráb-, Kőrös- és Hontmegyék táblabirája volt. Megh. 1832. nov. 22. Pesten. Munkája: Oratio funebris dum regio scientiarum universitas Hungarica ill. dno Josepho Petrovich ... reg. scient. universitatis pro-praesidi ultima justa persolveret. Pestini in polatio majore regiae scientiarum universitatis. Die 25. Nov. 1819. Budae, 1820. Kézirata a m. n. múzeumban: Praelectiones academicae de jure naturae. Pestini, 1811-12. 4rét két kötet, Praelectiones academicae ex jure publ. univ. et gentium. Pestini, 1812. 4rét két kötet. Hazai s Külf. Tudósítások 1830. I. 31. sz. Status Praesens reg. liter. universitatis Ungaricae. Budae, 1830. 14. l. Fejér, Historia Academiae. Budae, 1835. 135., 153. lap. Pauler Tivadar, Egyetemünk rectorai és cancellárjai. Pest, 1856. 20. lap. Nagy Iván, Magyaroszág Családai VII. 326., 327. l. Petrik Bibliogr. Illéssy-Pettkó, A királyi könyvek. Bpest, 1895. 136. l. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305599201

Opera

Numero: 1

opusid22018528 Oratio funebris dum regia scientiarum Universitas Hungarica Iosepho Petrovich ... ultima iusta persolveret. Habita a Paulo Ant. Markovich ... die 25. mensis Novemb. anno 1819