Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona markovicd1e1114

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona markovicd1e1114

Marković, Ivan Nepomuk 1822

Markovics János, bölcseleti doktor, kir. tanácsos, a kir. itélőtábla birája, M. Mátyás Antal egyetemi tanár fia, szül. 1785. ápr. 3. Pesten; tanulmányait szülővárosában végezte s 1802-ben az ottani egyetemen bölcseletdoktori rangot nyert. Miután jogi tanulmányait is bevégezte, Wenkheim Ferencz gróf jószágigazgatója volt. 1814-ben a kőszegi kerületi kir. táblánál számfeletti biró, 1815. jegyző s 1825. valóságos biró lett. 1829. a kir. táblához kinevezték birónak; 1830-ban az egyetem jogi facultásának elnöke lett és ugyanezen évben a jogi kar jogi doktori czímmel tiszteltte meg. 1833-ban kir. tanácsos lett. Meghalt 1834. okt. 4. Pozsonyban. Munkái: 1. Eucharisticon ill. ac rev. dno Leopoldo l. b. a Schaffrath abbasi et canon. Vac gymnasii Pestiensi directori dictum. Dum in celebri scholarum, piarum gymnasio Pestiensi humanitatis studiis finem imponeret. Die 28 Augusti anno 1799. Pestini. 2. Hypomnemata de peregrinatione animalium. Ugyanott, 1802. (Bölcseletdoktori értekezés). 3. Assertiones ex universa philosophia, quas in regia universitate Pestiensi publice propugnandas suscepit. Ugyanott, 1802. 4. Epitome institutionum juris hungarici privati. Budae, 1819. (Névtelenül. 2. javított és bővített kiadás. U. ott, 1822., 3. k. 1829. Ugyanott. Az 1., 2 és 4-ik munka kézirata a magyar nemzeti múzeumban). 5. Adumbratio historiae juris hungarici privati. U. ott, 1826. (2. kiadás. U. ott, 1829.) Levelei Horváth Istvánhoz Pest 1805. máj. 30., jún. 18., nov. 23., 1806. jan. 25., Buda 1807. nov. 16., Pest, 1831. júl. 27. (a m. n. múzeumban). Catalogus Bibl. Franc. com. Széchenyi. Suppl. I. 365. l. Hazai s Külf. Tudósítások 1830. II. 15. sz., 1834. II. 29. sz. Jelenkor 1834. 81. sz. Ver. Ofner-Pester Zeitung 1834. 82. sz. Fejér, Historia Academiae 201. l. Oesterr. National-Encyclopaedia. Wien, 1835. VI. 550. l. Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305602108

Opera

Numero: 1

opusid22018173 Epitome Institutionum iuris Hungarici privati edition: Ed. 2. secundis curis revisa