Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona marincic.marin.01

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona marincic.marin.01

Marinčić, Marin Marin Marinčić presbyter Marinus Marincics Albonensis canonicus 14xx_2_third? Labin Labin Proza epigrafska zbirka u rukopisu svećenik kanonik

[zbirka natpisa] što ju je sastavio svećenik iz Labina Marin Marinčić. Njegova se siloga, s potpisom presbyter Marinus Marincics Albonensis canonicus m(anu) p(ropria), čuva u Modeni, među rukopisima Ludovica Antonija Muratorija. Prvi je na nju upozorio Mommsen, koji zapaža da je taj rukopis iz 15. st. sadržajem sličan zbirci dalmatinskih natpisa Marina Sanuda, tj. da uz natpise što ih sadrži tzv. Antiquus Lucii donosi i nekoliko epigrafa iz Osora i Cresa.85 Nažalost, sam Marinčić ostaje nam nepoznat, a kodeks se malo spominje i posve je neproučen.86 Neki Marin Marinčić zabilježen je u Šibeniku 1436. kao tumač za hrvatski jezik,87 ali zasad nije moguće sa sigurnošću ustvrditi da je riječ o istoj osobi. Lučin, Bratislav. "Jedan model humanističke recepcije klasične antike: In epigrammata priscorum commentarius Marka Marulića: doktorski rad." PhD diss., Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2011.