Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona marijanovicd1e1095

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona marijanovicd1e1095

Marijanović, Stjepan 1822

Marijanović, Stjepan, hrvatski jezikoslovac i pedagoški pisac (Lipnica, BiH, 15. I. 1794 – Kraljeva Sutjeska, BiH, 8. III. 1848). Franjevac, studirao u Madžarskoj; djelovao u provinciji Bosni Srebrenoj, uglavnom u Sutjesci, kao učitelj mladeži, župnik, gvardijan, kustos i provincijal. Reformirao franjevačke samostanske škole organizacijom i novim udžbenicima: latinskim gramatikama (Temelji latinske gramatike izloženi na hrvatskom jeziku – Institutiones grammaticae Latinae idiomate Illyrico propositae, 1822; Sintaksa latinskoga jezika priređena za učenike Bosne Srebrene – Syntaxis linguae Latinae iuventuti Bosnae Argentinae accomodata, 1823) i hrvatsko-latinskim početnicama (Sustav studija priređen za upotrebu u školama Bosanske provincije – Systema literarium pro directione scholarum provinciae Bosnae deserviens, 1835; Bukvar iliti Početak slovstva iliričkog i latinskog jezika, 1836). Bavio se također poviješću (Početak Bosanske vikarije – Origo vicariae Bosnae, 1823) i glazbom te prepisao zbirku od 27 misa s notama (Najnovije svetačke mise – Missae novissimae Sanctorum, 1846). HE

ID

Auctoritas VIAF: 305597062

Opera

Numero: 5

opusid22016936 Institutiones grammaticae Latinae idiomate Illyrico propositae ad usum juventutis provinciae Bosnae Argentinae compilatae
opusid22017022 Origo vicariae Bosnae
opusid22017108 Sacrarum meditationum plana ac brevis methodus practicandae orationis tum mentalis tum vocalis
opusid22017194 Syntaxis linguae Latinae iuventuti Bosnae Argentinae accommodata. Studio et opera p. Stephani Marianovics
opusid22017280 Systema litterarium pro directione scholarum provinciae Bosnae deserviens. A quodam litterarum promotore confectum /i. e. Stjepan Marijanović/