Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona mar04

CroALa, 2018-01-18+01:00.

Persona mar04

Marcello, Alessandro ? ? 1447-1449 ? ? Talijan Split splitski knezod 20. 7. 1447. do 24. 7. 1449.

Vjenčao je Marulićeve roditelje Nikolu i Dobricu