Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona lor02

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona lor02

Loredano, Leonardo Leonardus Lauredanus Leonardus Lauretanus 14. 11. 1436. Venecija 14xx_3_third 21. 6. 1521. Venecija Talijan Venecija mletački dužd od 1501-1521.

Za njegove su vladavine objavljena dva Marulićeva djela: Instit.(1506) i Euang. (1516)

Marulić mu je posvetio dva epitafa LS 153 i 154.

V. zapis u EI