Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona lor01

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona lor01

Lorio, Lorenzo Laurentius Lorius Laurentius Orius ? Portese između 24. 3. i 10. 4. 1545. ? djelovao od 1514. do 1527. Talijan Venecija nakladnik tiskar od 1465-1488.

Između ostalih, objavio je djela Erazma Rotterdamskog, Nikole od Lire te Marulićevo Humil.(1522)

V. zapis u EDIT 16, s. v. Lorio, Lorenzo