Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona leo01

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona leo01

Lav X. Leo X, Pont. Max. Leone X Giovanni di Lorenzo de' Medici 11. 12. 1475. Firenca 15xx_1_third 1. 12. 1521. Rim Talijan Firenca Pisa Rim humanist papa 9. 3. 1513-1. 12. 1521.

Među prvim njegovim papinskim činima bilo je ponovno otvaranje Lateranskog koncila, na kojem su sudjelovali i splitski nadbiskup Bernard Zane, njegov vikar Toma Niger i Šimun Kožičić Benja

Erazmo Rotterdamski mu je posvetio svoje kritičko izdanje Novog zavjeta , a Marulić dva epigrama i jednu stihovanu molitvu za njega. LS 91, 92, 93

V. zapis u DBI