Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona lalangued1e980

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona lalangued1e980

Lalangue, Jean Baptiste 1770

Lalangue, Ivan Krstitelj, hrvatski liječnik (Matton, pokrajina Luxembourg, Belgija, 27. IV. 1743 – Varaždin, 20. V. 1799). Studij medicine završio je 1770. u Beču. Na poticaj reformatora austrijskoga zdravstva G. van Swietena došao je u Hrvatsku kako bi preustrojio zdravstvenu službu pa je 1772. imenovan županijskim fizikom u Varaždinu. Zauzimao se na području higijene i preventivne medicine, nastojao je na poboljšanju gospodarskih i socijalnih prilika hrvatskog pučanstva, poduzeo je sustavnu izobrazbu primalja. Bio je najznačajniji predstavnik prosvjetiteljstva na zdravstvenom polju, začetnik stručne medicinske književnosti na hrvatskom jeziku, autor prvih zdravstveno-prosvjetnih knjiga za puk: Vračtva ladanjska (1776) i Kratek navuk od meštrije pupkorezne (1777). HE

ID

Auctoritas VIAF: 73222357

Opera

Numero: 2

opusid22007867 De aquis Hungariae medicatis
opusid22007953 Dissertatio inauguralis anatomica neurologiam sistens.