Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona kundekd1e965

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona kundekd1e965

Kundek, Josip 1832

Kundek, Josip, hrvatski pjesnik i misionar (Ivanić-Grad, 21. I. 1809 – Indianapolis, SAD, 4. XII. 1857). Teologiju studirao u Zagrebu, za svećenika zaređen 1833. Bio je vojni kapelan u Gorama pri I. banijskoj regimenti, a od 1836. u Petrinji. God. 1838. otišao u SAD, gdje je u Jasperu u južnoj Indiani bio misionar; potkraj života vikar biskupije Vincennes. Za doseljenike, uglavnom njemačke katolike, osnivao naselja i župe, podignuo crkve i škole. Kao student i kapelan objavio je šest prigodnih pjesama ili budnica na kajkavskome (najpoznatija je domoljubna pjesma Reč jezika narodnoga, 1832), kojima je dao značajan prilog ranoj preporodnoj lirici, te dvije latinske prigodne pjesme. U bečkome misijskom časopisu Berichte der Leopoldinen Stiftung (1838–49) objavljivao izvješća o svojem misionarskom djelovanju u SAD-u. U spomen na njega podignut je spomenik pred crkvom sv. Josipa u Jasperu, 8. prosinca 1957. bio je proglašen u Indiani Danom Oca Kundeka. HE

ID

Auctoritas VIAF: 305528160

Opera

Numero: 3

opusid22005898 Carmen heroicum ill. ac rev. dno.Josepho Kukovich, electo episcopo Rosonensi, ... dum in episcopum Rosonensem clementissime eligeretur in profundo venerationis cultu oblatum a Josephu Kundek.
opusid22005995 Ode honoribus dni. Josephi Schott, sacram onomasin recolentis XIV. Kalendis Aprilis MDCCCXXXII. devote oblata a Josepho Kundek
opusid22006092 Ode revmo. dno.Josepho Mihalicz, dum die 5ta Juniii 1832 in prodirectorem Seminarii cleri junioris solenniter installaretur, in profundissimo venerationis cultu oblata a clero juniori ...