Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona krmpoticd1e937

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona krmpoticd1e937

Krmpotić, Joso 1788

Krmpotić, Joso, hrvatski epik (Barlete kraj Gospića, između 1750. i 1755 – Beč, nakon 1797). Vjerojatno je završio teologiju u Senju. Bio je vojni kapelan u Temišvaru 1783., a 1788. imenovan je dvorskim kapelanom. Bio je član jezične komisije u Beču, osnovane carskom naredbom, koja je donijela rezoluciju u prilog slavonskomu pravopisu, za koji se i on zauzimao. Zagovornik austrijske politike, objavljivao je djela prigodna značaja u kačićevskome duhu (Joso Malenica, 1783; Radost Slavonije, 1787; Pjesma Crnogorcem, 1788), a opsežnija su mu djela ep Katarine II. i Jose II. put u Krim (1788) i Pjesma vojevodam austrijanskim i rosijanskim (1789), u kojima su uočljivi i odjeci gundulićevske lektire. HE

ID

Auctoritas VIAF: 305506317

Opera

Numero: 1

opusid22004068 Katharine II i Jose II put u Krim