Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona krizand1e932

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona krizand1e932

Križan, Dioniz 1646

DE CRUCE, Dionizij (A Cruce, Dalla Croce, Križan, Krožić), teološki pisac (Split, oko 1590 — Venecija, oko 1650). Studirao u Piacenzi, Firenci, Napulju i Rimu te postignuo doktorat iz teologije kao član Dominikanskog reda. Bio je zapažen teolog i vrstan propovjednik, a nastupao je u mnogim gradovima Dalmacije i Italije. M. Dumanić, splitski kanonik i bibliograf, ubraja De Crucea među vrsne pisce i kulturne djelatnike u Splitu. Pokopan je u crkvi Sv. Ivana i Pavla u Veneciji. DJELA: De veritate et excellentia fidei christianae. Venetiis, Apud Joannem Antonium Julianum (s. a.). — De immortalitate animae. Venetiis, Apud Julianum Vianum, 1646, 16512. LIT.: M. Dumanić: Synopsis virorum illustrium Spalatensium (u: A. Ciccarelli, Opuscoli riguardanti la storia degli uomini illustri di Spalato, e di parecchi altri Dalmati. Ragusa 1811, 15–16). — A. Brambilla: Illustri spalatini. Gazzetta di Zara, 1836, 37, str. 145. — F. Carrara: Uomini illustri di Spalato. Lunario, 1845, str. 3. — Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 97. — G. Ferrari-Cupilli: Cenni biografici di alcuni uomini illustri della Dalmazia. Zara 1887, 57–58. — A. Zaninović: Pogled na apostolsko-znanstveni rad dominikanaca u hrvatskim zemljama. Bogoslovska smotra, 8(1917) 3, str. 281. — Š. Jurić: Iugoslaviae scriptores Latini recentioris aetatis, I/2. Zagrabiae 1968, str. 305; 2. 1971, str. 10, 29, 50. Stjepan Krasić (1993) HBL Stjepan Krasić (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 305599349

Opera

Numero: 3

opusid22003616 De immortalitate animae. edition: /Ed. 1./
opusid22003702 De immortalitae animae. Opusculum collectum ... per fr. Dionysium de Cruce, Spalatinum. edition: /Ed. 2./
opusid22003788 De veritate et excellentia fidei christianae.