Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona kristijanovicd1e928

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona kristijanovicd1e928

Kristijanović, Alojzije Christianovits, Aloysius svećenik Zagrebačke dijeceze zamjenik ravnatelja Kraljevskog plemićkog konvikta prisjednik Sudbenog stola Varaždinske županije

ravnatelj Plemićkoga konvikta u Zagrebu

akademijski profesor i ekshortator u Zagrebu

Josip Marić, pjesnik i suradnik u Gajevoj „Danici“ napisao je 1831. prigodnicu na hrvatskom povodom imenovanja Alojza Kristijanovića kostajničkim župnikom. Galić Bešker, 2010.

župnik u Vrbovcu

Kristijanovićeva čestitka nadbiskupu Hauliku (Kristijanović, 1853. /a/) votivna je prigodnica, a ujedno je i eucharisticon. S metričkoga gledišta riječ je o elegiji. Galić Bešker, 2010.

Iako je Alojz Kristijanović svoj pjesnički sastavak nazvao epigramom, zbog njegove ga duljine ne možemo ubrojiti u tradiciju epigramatskog pjesništva. Kristijanovićeva prigodnica ima ukupno 71 elegijski distih i po svojoj je duljini bliža, primjerice pjesničkim vrstama kao što su epos ili pjesnička vrsta koju određuje prvenstveno autorov odnos prema temi (proseucticon, npr.). U prvom dijelu teksta, koji čini 48 elegijskih distiha podijeljenih na 23 cjeline, pri čemu svaka cjelina ima 2 elegijska distiha, autoru je provodni motiv sintagma viribus unitis. Geslo je to koje mu je poslužilo da stvori 23 kraće prigodnice koje se, zbog svoje kratkoće i strukture, mogu smatrati pojedinačnim epigramima. Točnije bi, stoga, bilo ovu prigodnicu smatrati skupom kraćih epigrama koje povezuje provodni motiv viribus unitis. Prva sadržajna cjelina u prvom dijelu prigodnice pokazuje važnost jedinstvenosti monarhije, a upravo u tim združenim silama leži i njezina snaga: VIRIBUS UNITIS stat magna monarchia coeli, Jobo teste; sed haec symbola Caesar habet; Imperiumque tenet non mors, sed vita: necesse est Austriacum stare; hanc non periisse suis. (Kristijanović, 1853. /b/, 1-4) U svim se daljnjim strofama spomenuto geslo potvrđuje na brojnim biblijskim i povijesnim primjerima. Gledana zasebno, svaka je pojedina cjelina kratka, a odlikuje ju argutia, što vidimo i u završnoj strofi: Certe quo plures in ramos factio vires Dividit, hoc magis et dividit usque Deum. Cui discordia mors est; unio vita ter una, Itur et UNITIS VIRIBUS usque Deum. (Isto, 89-92) Drugi dio prigodnice čini 50 elegijskih distiha, što je gotovo dvostruko manje nego u prvoj cjelini. U tim distisima autor iskazuje svoju privrženost slavljeniku i caru, što je posebno uočljivo u završnim stihovima: Insertus Tuis elementis, exhilaratis, Te salvum sciri: sis Pater, Aegis, Amor. Nos vero, dum Dravus, Savus, Colapisque madebit, VIRIBUS UNITIS, marte fideque Tui. (Isto, 47-50) Iako je Kristijanović svoje stihove posvetio caru za rođendan, nigdje u cijeloj pjesmi nema ni riječi o privatnoj sferi. Pjesnik se slavljeniku obraća kao državniku i vladaru, a ne kao prisnom pojedincu kojemu čestita rođendan, što vidimo po geslu koje je provodna nit u cijeloj pjesmi. Nisu izostale ni pohvale slavljeniku, no one su nešto češće u drugom dijelu prigodnice: Nempe decet tutum reddi, qui salvat honorem Gentis, cum vita, christiadumque fide. Convenit, et solvi natura munus Eidem, Quo fuit auctoris gloria salva sui. Congenitos animoque, fideli gente foveri Sensus, ambrosio marmore Caesar habe. (Isto, 41-46) Galić Bešker, 2010

ID

Auctoritas VIAF: 305486344

Opera

Numero: 12

opusid22002485 Adplausus regiae Academiae Zagrabiensis nomine exc., ill. ac rev. dno. Alexandro Alagovics ... pro sublimi officio r. banalis per regna Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae locumtenentis die 29. Februarii anno currente 1828. clementer eidem : collato
opusid22002582 Carmen ad exc. et ill. dnum. Ignatium Gyulay de Maros Nemeth et Nadaska ... banum ... pro festo nominis die 31. Iulii celebrato, postridie per Aloysium Christianovich ... prolatum MDCCCXIV
opusid22002679 Christiana fidei et morum doctrina, quam compendio deduxit Aloysius Christianovics
opusid22002765 Die natali celsissimi principis Alexandri Rudnay de eadem et Divek-Ujfalu ... Epigramma
opusid22002862 In reditu suarum serenitatum caesareo-regiarum e cura negotiorum regni et usu balnei marini Flumine pro laetissima illuminatae urbis vespera regius nobilium Convictus Zagrabiensis ... Zagrabiae, die 13. et 14. Octobris 1827.
opusid22002959 Jubilum, quod ... Francisco I ... et Carolinae Augustae ... solenni inaugurationis ritu et in reginam Hungariae sacro regni diademate Posonii die 25. Septembris anno 1825. redimitae ..., obtulit Aloysius Christianovics
opusid22003045 Oratio funebris piae memoriae Simeonis Chuchich, sacerdotis Graeco-Catholici ... dicata et dicta in ecclesia academica s. Chaterinae Zagrabiae die depositionis trigesima mensis vero Februarii vigesima septima anno 1828
opusid22003142 Planctus sub cruce Domini nostri Jesu Christi ad perpetuam memoriam sanctissimarum functionum paschalium, quos ... Josephus Salecz, consecratus episcopus Medensis ... anno 1822 divina providentia inchoavit
opusid22003239 Primum sacerdotii jubilaeum in dioecesis Zagrabiensis cathedra episcopali ... Maximilianus Verhovacz de Rakitovecz ... celebravit Zagrabiae Calendis Januarii 1826. Carmine elegiaco ... exposuit ... Aloysius Christianovics
opusid22003336 Sacrum honoribus ill. ac rev. dni. Alexandri Alagovich, electi episcopi Rosonensis ... festo ss. Corporis Christi et die octava cum venerabili sacramento devote procedentis, canit Aloysius Christianovics
opusid22003422 Semper idem a regio-districtuali nobilium Convictu Zagrabiensi exc., ill. ac rev. dno. Josepho Salecz ... occasione solennis consecrationis in episcopum Medensem Zagrabiae die V mensis Augusti anno MDCCCXXI dicatum.In calce:/ Cecinit : Aloysius Christianovics.
opusid22003519 Hymnus de Christo patiente./In calce:/ A. Christianovics, exhortator academ.