Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona krajcovicd1e915

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona krajcovicd1e915

Krajčović, Adam 1817

Kraicsovics Ádám, bölcseleti doktor, a mathematika tanára 1806-tól; a körmöczbányai gymnasiumból került a nagyváradi akadémiához 1814-ben: utóbb senior volt; 1845-ben nyugdíjaztatott. Meghalt 1863. ápr. 23. Munkái: 1. Tentamen publicum ex geometria pura... in academia regia M. Varadiensi 1817. Mense Aug. M.-Varadini, 1817. 2. Postremae praelectiones ex algebra. U. ott. (1839.) Nevét Krajcsovicsnak is írják. Szinnyei Könyvészete. Bozóky, A nagyváradi királyi akadémia százados multja. Bpest, 1889. 68. l. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305601955

Opera

Numero: 1

opusid22001076 Postremae praelectiones ex Algebra Adami Kraicsovics, aa.ll. et philosophiae doctoris