Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona kollerd1e885

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona kollerd1e885

Koller, Franciscus 1767

Koller Ferencz Xavér (nagymányai báró), főispán, valóságos belső titkos tanácsos, Koller József és Paluska Julianna fia; Mária Terézia kegyencze, kitől többször elismerést nyert, de különösen kitüntette őt a bajor örökösödési háború alkalmával, midőn K. egyike volt azoknak, kik megyéjökben az ujonczozást elrendelték és végrehajtották. 1759-87-ig Barsmegye főispánja, 1762-65-ig egyszersmind kir. személynök, utóbb valóságos belső titkos tanácsos és a szent István-rend középkeresztese. Benne a bárói ág kihalt. Munkái: 1. Allocutio, quam ad status et ordines incl. comitatus Zoliensis habuit ... dum in administratorem officii supremi comitis praedicti comitatus solenni more inauguraretur. Die 30. Januarii 1758. Tyrnaviae. 2. Alloquium quod ad status et ordines inclyti comitatus Barsiensis habuit, dum in officium supr. comitis memorati comitatus ritu solenni inauguraretur, die quarta mensis octobris, anno eodem, quo MarIa TheresIa aVgVsta HVngarIae regIna apostoLICa BaronI FranCIsCo XaVerIo KoLLer benIgne obtVLIt fasCes proVInCiae BarsIensIs. U. ott, 1759. 3. Allocutio ab ill. dno F. X. E. e lib. baronibus Koller ... dum neoerecta praetoriana nobilium turma hungarica, regio privilegiali diplomate isignita, fidelitatis sacramentum, militari solemnitate vovit, in nobilissimo procerum statuumque, et ordinum regni consursu, cum applausu quam maximo, dicta Posonii, die 28. mensis Septembris, a 1760. Posonii. 4. Allocutio de praesidem, et reliqua regii in Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae consilii commembra, dum idem regium consilium per ... 20. Augusti anni 1767 in civitate Varasdinensi solemni ritu apertum, et primum datum fuit. Viennae. 5. Sermo exc. ac ill. dni ... quem ad status, et ordines frequentissimo numero congregatos habuit, dum magistratum incl. comitatus Barsiensis die 2. m. Maii anno 1782. in oppido et arce S. Benedicti et juxta Gron restauraret. Budae. Katona, Historia Critica XXXIX. 970. l. Nay Iván, Magyarország családai VI. 299. l. Somogyi Zsigmond, Magyarország főispánjainak Albuma. Szombathely, 1889. 67. l. Petrik Bibliogr. Győri püspüki papnevelőintézet könyvtárának Czímjegyzéke. Győr, 1893. 808. l. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 12658118

Opera

Numero: 1

opusid21999021 Allocutio ad praesidem et reliqua regii in regnis Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae consilii commembra, dum idem regium Consilium ... 20-ma Augusti anni 1767. in libera regiaque civitate Varasdinensi solemni ritu apertum et primum datum : fuit