Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona keglevicd1e835

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona keglevicd1e835

Keglević, Žigmund 1755

Keglevich Zsigmond, (buzini gróf), theologiai doktor, macari cz. püspök és nagyprépost, gr. K. József főispán koronaőr és Tavonath Teréz fia, szül. 1732. máj. 7.; az esztergomi növendékpapok közé 1749-ben vétetett föl; a bölcseletet Nagyszombatban, a hittudományokat Rómában hallgatta, hol 1755-ben theologiai doktorrá avatták. Több helyen viselt lelkészi hivatala után 1759. pozsonyi s 1760. ápr. 19. esztergomi kanonok lett. Ekkor már rátóthi prépost volt; 1762. máj. 3. sz. Istvánról nev. prépost, 1776. esztergomi nagyprépost és 1787. macari cz. püspök lett. Az egyetem újjáalakításakor (miután előbb a jogi karnak igazgatója volt) 1769. decz. 12. rectornak választatott és az maradt 1770-71-ben is. Meghalt 1805. decz. 19. Nagyszombatban. Munkái: Sanctissimo S. D. N. Benedicto XIV. Theses ex dissertatione canonica de celebratione Missarum, quas in collegio Germanico et Hungarico publice defendendas proponit. Romae, 1755. Sermo ... habitus Tyrnaviae die 2. Julii Anno 1776. cum cels. ac. rev. dnus ... princeps Josephus e comitibus de Batthyán... primas regni Hungariae ... suam metropol. Strigoniensem Ecclesiam ingressus pallium archiepiscopale sumpsit. Tyrnaviae, 1776. Sermo die 15. Oct. 1777. dum Mariae Theresiae reginae apostolicae munificentiae insigne capitulare, honoribus S. Stephani regis Apostolici ... Strigoniensis patroni dicatum e manibus...Josephi e com. Batthyán, ... ex delegatione regia reciperet metropolitanum capitulum ecclesiae Strigoniensis dictus... U. ott, 1777. (Németül u. ott. 1777.) Kéziratban az esztergomi főegyházi könyvtárban: Tractatus de incarnatione. Actibus humanis Romae, 4rét két kötet. Katona, Historia Critica XLI. 595. l. Nagy Iván, Magyarország Családai VI. 153., 159. l. Pauler Tivadar, Budapesti egyetem története 35., 47., 51., 62. l. Petrik Bibliogr. Zelliger, Egyházi Irók Csarnoka 227. l. és latin epitaphiuma kéziratban az egyetemi könyvtárban (Misc. 30. k. 6. sz.) Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 88610902

Opera

Numero: 4

opusid21994129 Sanctissimo s.d.n. Benedicto XIV. Theses ex dissertatione canonica de celebratione missarum, quas in Collegio Germanico et Hungarico publice defendendas proponit.
opusid21994215 Sermo ... habitus Tyrnaviae die IIda Iulii anno MDCCLXXVI, cum ... Iosephus e comitibus de Batthyan, primas regni Hungariae ... pallium archiepiscopale sumpsit.
opusid21994301 Sermo die XV. Octobris anni 1777., dum Mariae Theresiae, reginae apost., munificentia insigne capitulare honoribus s. Stephani regis et s. Adalberti ... reciperet metropol. capitulum ecclesiae Strigoniensis, dictus.
opusid21994387 Magnanimus Pannoniae Hercules ... sive Sanctus Stephanus ... oratione panegyrica celebratus, dum Tyrnaviae sub titulo divi hujus regis erectus ... ac solennitate annuos eidem tutelari sui honores persolveret, deferente Sigismundo Keglevics : de Buzin, oratore r. Emerico Gabsovics